Måndagar, HT 2017 start 21 augusti

Barn– och ungdomsgrupper med Fart, Fläkt & Horseboll

18.00 Barn from 7 år, förälder måste finnas till hands. 13 lektioner. 2600 kr.    - FULL                                       

19.00 Barn 10-13 år, vana ryttare. 13 lektioner. 2600 kr.  - FULL

Instruktör: Therese Gripenstam